RÅDGIVNINGSYDELSER, FORSIKRING OG OPLYSNINGER TIL KUNDEN

Nordica Estates S.L. forbeholder sig ret til at afslå en sag, såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

Nordica Estates S.L. yder ikke rådgivning om finansiering, skattemæssige forhold, anvendelighed af ejendommen og lignende. Dog kan henvises til kompetente samarbejdspartnere. 

Nordica Estates S.L. vil altid anbefale, at køber allierer sig med et advokatfirma og evt. en byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen samt modtage tilbud fra forsikringsselskaber på husforsikring. Ligeledes anbefales det, at søge finansiel rådgivning vedrørende eventuel finansiering af køb af ejendom og provenuberegning – herunder indfrielse af lån vedrørende salg af ejendom.

Det juridiske ansvar for dokumenter, transaktioner og indberetninger påfalder køber via købers advokat, og ikke Nordica Estates S.L.

fortrolighedspolitik

Nordica Estates S.L. bruger ikke dine kontraktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende uden dit specifikke samtykke. Dine private kontaktoplysninger, som du oplyser os, bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre, om du har været tilfreds med rådgivningen. Nordica Estates S.L. vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det er nødvendigt for det videre forløb.

salær & betalingsbetingelser

Omkostninger/gebyrer fremgår af “Prisberegneren” som kan findes under menupunktet “Om os”; “Købers Guide”. Eventuelle udlæg relateret til sagen, betales af kunden. 

I tilfælde af, at der er tale om ejendomsformidling direkte mellem sælger, Nordica Estates S.L. og køber, kan en forudgående skriftlig aftale om hel- eller delvis betaling af advokatomkostninger indgås. En sådan aftale vil kun være gyldig, såfremt den er indgået inden depositum erlægges. 

Salær for ejendomsformidlingen betales til Nordica Estates S.L. af sælger.

3. parts ejendomme og prisberegneren

Nordica Estates S.L. tager forbehold for korrekthed og tilgængelighed af 3. parts salgsoplysninger viderebragt på Nordica Estates S.L.´s hjemmeside. Der tages samtidig forbehold for prisjusteringer i “Prisberegneren”, som er retnings givende, og ikke endelige før end transaktionen er fuldendt.

ansvarsbegrænsninger og værneting

Nordica Estates S.L. og dets ansatte er ikke ansvarlig for inddirekte tab og følgeskader, ligesom Nordica Estates S.L. ikke hæfter for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Nordica Estates S.L. har henvist kunden til.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående link, og vi vender straks tilbage