FAQ

Hvordan vælger jeg den rette bolig rådgiver?

I perioder med stor efterspørgsel efter ejendomme på Costa del Sol, vokser antallet af ejendoms rådgivere ligeledes eksplosivt. Udfordringen for bolig købere, uden forudgående erfaring i området, bliver derfor at gennemskue og udvælge den eller de rådgivere, der på anstændig og professionel vis, vil være i stand til at varetage købers interesser både inden, under og ikke mindst efter en købsaftale er underskrevet. 

På kysten markedsfører stort set alle rådgivere sig med unik service, erfaring i netop det område hvori køber er interesseret, og ikke mindst evnen til at præsentere købstilbud som ”andre” står i kø for at købe. Derfor oplever en del købere, at de ufrivilligt bliver presset til at træffe beslutninger på grundlag af ufuldkomne- og i værste tilfælde fejlagtige oplysninger. 

Derfor anbefaler Nordica Estates, at køber laver et baggrundscheck af rådgiver, lytter til anbefalinger fra venner og bekendte og ikke mindst læser andres rekommendationer og erfaringer med den pågældende rådgiver. 

Skal jeg købe projektbyggeri eller gensalg?

Beslutningen kan i mange tilfælde være vanskelig, da priserne ofte ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden. I stedet afhænger det i hver situation ofte af ens følelse, når det gælder placering, område og ikke mindst indretning. 

Fordelene ved en gensalgs bolig kan være, at haven efter nogle år er “modnet”, man oplever ”rumfølelsen”, kan se boligens finish og evt. udsigt derfra, samt at infrastrukturen i området er på plads. 

Omvendt er det for mange attraktivt at erhverve enten off-plan-konstruktion eller et nybygget hjem. I de fleste tilfælde vil dette repræsentere den teknologiske og miljømæssige udvikling og i høj grad afspejle nordeuropæiske standarder og kvalitet. I begge tilfælde er omkostningerne ved bolighandel i Spanien betydelig med en marginal fordel til gensalgs boliger. 

Yderligere oplysninger findes i afsnittet “Købers guide“, hvor du kan indtaste en købspris og få et mere præcist overblik over de samlede omkostninger ved et boligkøb i Spanien. 

Har jeg brug for en advokat og hvordan vælger jeg den rigtige?

I Spanien hænger ejendomshandel og en kompetent og erfaren advokat unægteligt sammen, da det i Spanien er advokaten, der har det endelige juridiske ansvar. Vedkommende indhenter som købers representant kopi af godkendelser og kontrollerer, at de tilstedeværende dokumenter er valide, inden den endelige aftale om overdragelse på notarens kontor finder sted. Og vælger køber en bolig i et ikke påbegyndt byggeri, kan depositum hos advokaten sikre ens rettighed til senere underskrivelse af købskontrakt på den specifikke bolig.

Samtidig kan advokaten være behjælpelig med at registrere køber hos de offentlige myndigheder og ikke mindst håndtere tilslutning af vand, el samt udfærdige testamente mm.

Hos Nordica Estates anbefaler vi altid at alliere sig med juridisk bistand, også selvom advokatens honorar for en boligtransaktion ligger på 1% + moms af købsprisen. Andre opgaver honoreres efter aftale. Er du interesseret henviser vi gerne til en advokat som vores kunder igennem mange år, har givet meget positive tilbagemeldinger på.

Hvordan åbner jeg en bankkonto?

Såfremt du køber bolig i Spanien, bør du åbne en spansk bankkonto til afregning af lokale forbrugsomkostninger. Dette kan være en fordel til eksempelvis betaling for el, vand samt ejerforeningsbidrag, der tilmeldes automatisk hævning via ”direct debit”. Derved undgås pludselig afbrydelse af forsyning pga. forglemmelse. Men også for at undgå eventuelle transaktions- og vekselomkostninger.  

På Costa del Sol har stort set alle banker én- eller flere engelsktalende ansatte, og i enkelte tilfælde personale med dansk baggrund. Fælles for alle er dog, at deres position har ændret sig fra service til salg, hvorfor påpasselighed tilrådes. 

Hvad er et NIE nummer?

N.I.E. er en forkortelse af ”Número de Identidad de Extranjero”, som svarer til det, vi på dansk kender som et CPR-nummer. NIE nummeret bruges i Spanien som identifikationsnummer og er nødvendig i stort set alle sammenhænge, som involverer køb af ejendom, bil, kontrakt med forsyningsselskaber og fibernet. Og nok vigtigst af alt, når du skal betale dine skatter. Med et NIE-nummer kan de spanske skattemyndigheder vurdere og behandle årlige skatteindbetalinger for f.eks. fastboende (IRPF), ikke fastboende (IRNR), samt IBI (El Impuesto dobre los Bienes Inmuebles) som er den lokale kommune ejendomsskat.

Er det nødvendigt at tegne forsikringer i Spanien?

Det spanske ord for forsikring er Seguros, og ja, det er vigtigt, at man som boligejer dækker sig ind på samme måde, som man kender hjemmefra. Alternativet kan det ende med uoverskuelige økonomiske konsekvenser, som alt andet lige besværliggøres yderligere i form af sprogbarrierer.

På samme måde som med valg af bank, bør forsikringstager søge råd og vejledning på diverse forums og undersøge markedet, inden forsikringer tegnes. I Spanien varetages salg af forsikringer ofte via provisionslønnede forsikringsmæglere, som kan ”sælge” det selskab, som honorerer dem bedst, i stedet for den bedste løsning for forsikringstager.

På kysten findes imidlertid flere seriøse dansktalende forsikringsmæglere med udbredt kundeservice.

Formuebeskatning i Spanien?

Spanien ligger fortsat blandt favoritterne over populære destinationer for nordeuropærer, der ønsker at få mest ud af deres pensionsår. Fordelene ved at bo i Spanien er mange; klimaet, venligt folkefærd og et stort udvalg af boliger i alle prisklasser. 

Beskatning kan dog få indflydelse for mere velhavende personer, der ud over de normale indkomst- og kapitalgevinstskatter, kan blive ramt af en årlig formueskat. Som resident i Spanien, vil en samlet personlige aktivmasse større end 1 mio. euro bliver genstand for en beregning og for ikke residente personer, er det kun for aktiver i Spanien større end 1 mio. euro, der vil danne grundlag for formuebeskatning.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående link, og vi vender straks tilbage