Renovering og ombygning

RENOVERING OG OMBYGNING AF EN BOLIG I SPANIEN

Mange drømmer om at finde et håndværker tilbud, og muligheden findes da også på kysten. Men som set i diverse tv programmer, kan et sådan projekt nemt ende med ufærdige opgaver, overskridelse af ens økonomiske formåen og ikke mindst problemer med at skaffe den fornødne byggetilladelse.

Hvis du alligevel begiver dig ud i et sådan projekt, er der en del forberedelse, der skal gøres.

BUDGETTERING

Ønsker du selv at udføre ombygningen, skal du være fuldt ud klar over hele opgavens omfang, om du har tid og ikke mindst budget, indtil det endeligt er færdiggjort. En anden vigtig faktor er udfyldelse af om- og tilbygningstilladelse og tidshorisonten, inden en sådan kan forventes godkendt.

JURIDISK RÅDGIVNING

Har du allerede udset dig en bestemt ejendom, bør du tage kontakt til et lokalt advokatfirma for derigennem at få undersøgt, hvorvidt dit projekt overhovedet er muligt. De vil være i stand til at finde ud af alle nødvendige oplysninger, som f.eks. hvad du må gøre med ejendommen, kan  den nedrives, udvides, repareres osv. Giver advokaten grønt lys, bør du matche dit budget, før du sætter den endelige underskrift på købskontrakten.

Er du kun i stand til at udføre en del af opgaverne, kan du supplere dine egne evner med tilkøb fra lokale danske eller spanske håndværkere.

SPANSKE ENTREPRENØRER

Du kan finde lokale entreprenører på internettet, eller kontakte os, og vi vil sætte dig i kontakt med solide, troværdige firmaer, som vi enten selv er blevet anbefalet eller har erfaring med. Dermed har du mulighed for at minimere din risiko for at projektet enten forsinkes eller ikke udføres som aftalt.

De fleste ældre byggefirmaer er registret og rated på internettet, og har som regel intet problem med at dokumentere deres kvalitet eller skaffe referencer. Vær ikke bange for at spørge, da et grundigt forarbejde belønner sig i sidste ende. Og er der tale om en større entreprise, bør der indhentes flere tilbud. Betaling for en konkret opgave kan foregå ved at erlægge et depositum, betale i aftalte rater afhængig af projektets fremskridelse, og når projektet afleveres betale de sidste 10-15%. Erfaring viser, at tilbageholdelse af størst muligt beløb, indtil projektet er afsluttet, mange gange fremskynder afleveringstidspunktet og øger sandsynligheden for udbedring af skader og mangler.

FORSIKRING

Aftalegrundlaget for ombygningen er et juridisk dokument, som du bør lade din advokat læse igennem, inden du underskriver. Som i de fleste nordeuropæiske lande skal entreprenøren forsikringsmæssigt være dækket med både ansvar og arbejdsskade. Søg rådgivning igennem din advokat, for derigennem evt. at få fremskaffet den nødvendige dokumentation.

En anden vigtig forsikring er en Contractors All Risks Forsikring, som dækker materialer, der opbevares på byggepladsen. Dette kan være særdeles relevant, såfremt ombygningen foregår afsidesliggende eller på anden vis i et udsat område. Spørg entreprenøren, hvem der skal holdes ansvarlig for materiel eller materialer, der forsvinder.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående link, og vi vender straks tilbage