Finansiering

KREDITFORENINGSLÅN I SPANIEN

Får du behov for supplerende finansiering til dit ejendomskøb, har du i Spanien mulighed for at optage et bank- eller realkreditlån på lignende vilkår som dem, vi kender fra Danmark. Du kan enten påbegynde dialogen fra Danmark inden afrejse, eller vi kan arrangere kontakten til bl.a. danske- og udenlandske lokale repræsentanter, såfremt en fremvist bolig opfylder dine behov.

Hvis du allerede har lavet det indledende arbejde, er du sikkert oplyst om dine muligheder og ikke mindst en tidshorisont for, hvornår du kan forvente, at midlerne stilles til rådighed.

IKKE-FASTBOENDE ANSØGERE TIL REALKREDITLÅN

Som ikke-fastboende kan du i Spanien ansøge om realkreditlån på lignende måde som i Danmark. Dog skal du forvente et krav om egenfinansiering på imellem 30-45% af den samlede pris på ejendommen. Udlåner forventer desuden, at se dokumentation for indkomst og dermed sikre, at du er i stand til at betale lånet tilbage. Maksimal løbetid er 30 år og skal tilbagebetales inden pensionsalderen.

Ud over betaling af renter, afdrag og evt. bidrag, må forventes etableringsomkostninger på op til 2% afhængig af udbyder, lånetype og løbetid.

ANSØGNING OM REALKREDITLÅN

Når først beslutningen er taget, foregår ansøgningsprocessen på følgende måde:

1. Du skal give grundlæggende oplysninger til låneudbyder.

Dette omfatter:

  • Det beløb, du gerne vil låne
  • Hvor lang løbetid du foretrækker
  • Din alder og din årlige indkomst
  • Dine månedlige udgifter til andre realkreditlån eller lån

På dette tidspunkt er det ikke nødvendigt at fremvise dokumentation, blot oplyse detaljerne, så de har noget at gå ud fra.

2. Lånudbyderen vil derefter gennemgå dine oplysninger og opfylder de deres minimumskriterier, giver de et foreløbigt tilbud. Ønsker du derefter at fortsætte ansøgningsprocessen, forventes du at kunne dokumentere oplyste ind- og udgifter.

3. Godkendelse af ansøgningen må forventes at tage mellem to og tre uger, hvorefter den aktuelle ejendom påny skal værdiansættes af låneudbyder.

Når værdiansættelsen er opdateret, er realkreditlånet klar til at blive underskrevet hos en spansk notar. Dette skal ske inden for de følgende fire uger, for at pantet stadig skal være gyldigt. Efter denne tid kan opdaterede indtægtsoplysninger være nødvendige.

Underskrivelse på lånedokumentet finder i Spanien sted samtidig med underskrivelsen af skødet. Efter underskrivelsen sender notaren en elektronisk udgave af skødet og lånedokumentet til ejendomsregistret.

ANNULLERING AF PANT

Ønsker du på et tidspunkt i fremtiden at indfri dit lån i ejendommen, bør du forinden undersøge, om det medfører ekstra gebyrer. Derefter overfører du restgælden på det ønskede fremtidige indfrielsestidspunkt til låneudbyder.

Når dette er gennemført, bør du oplyse det Spanske ejendomsregister om indfrielsen, således at dit udestående slettes i deres register. Dette gøres ved at en repræsentant fra låneudbyder møder op hos notaren for at underskrive annullering af kreditforeningslånet på skødet. Derefter sendes informationen til ejendomsregistret.

ET GODT TIDSPUNKT AT KØBE PÅ

Det faktum, at det er muligt at optage pant i Spansk fast ejendom med lang løbetid og lav rente, at vi i Danmark har haft en stabil kronekurs til Euroen og ikke mindst har hyppige og billige flyafgange mellem Danmark og Malaga, har absolut gjort køb af en feriebolig på Costa del Sol til et solidt ”get away” alternativ til et sommerhus i Danmark.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående link, og vi vender straks tilbage