Købers guide

DEN STORE BESLUTNING

Erhvervelse af en ejendom er for de fleste en stor beslutning, der ofte er forbundet med væsentlige økonomiske konsekvenser. Foretages beslutningen tilmed i et fremmed land hvor love, skatter og afgifter er forskellige, kan processen være både uoverskuelig og krævende for den enkelte.

OMKOSTNINGER VED EJENDOMSHANDEL

Omkostningerne ved erhvervelse af en spansk ejendom er mellem 10% – 15% af købsprisen og skal lægges oveni den aftalte salgspris.

Procenterne fordeles ca. således:

  • Overdragelses afgift ved gensalg: 8% -10% (afhænger af købspris i euro; 8%:<400k, 9%:400-700k og 10%:>700k). 
  • Nybyggeri tillægges som udgangspunkt 10% i overdragelses afgift + 1,5% i stempelomkostninger, men kan variere marginalt. Kontakt os venligst for nærmere detaljer.
  • Notar afgift og tinglysning: ca. 1500 euro.
  • Salær til advokat: 1% + moms, kan reduceres gradvist ved køb over 500k euro. Ved køb af nybyggeri, tilbyder Nordica Estates at betale kundens advokat omkostninger (betingelser foreligger – ring og hør nærmere).
  • Tilslutningsafgift: Afhænger af valgte udbyder og behov.
  • Evt. belåning af ejendommen: Fra 1%. Ring og hør nærmere.

DE 3 TRIN I KØBSPROCESSEN

For at afdække de juridiske og skattemæssige konsekvenser, anbefaler vi til enhver tid at søge råd fra en lokal advokat og eventuelt en revisor, inden depositum erlægges og købsprocessen påbegyndes. Når dette er gjort, foregår en købsproces altid på følgende måder med 3-4 væsentlige deadlines:

  • For at reservere ejendommen skal en køber betale et depositum på mindst € 6 000. Så snart denne betaling er foretaget, kan købsprocessen starte. Hvis de aftalte betingelser ikke er opfyldt af sælger, vil det erlagte depositum blive refunderet køber. Depositum refunderes dog ikke, hvis køber trækker sig fra aftalen.
  • Kort efter underskrives en privat salgskontrakt. Ved underskrivelsen af denne kontrakt betales yderligere ca. 10% af købsprisen fratrukket betalt depositum jvf. punkt 1. I løbet af denne periode udføres købsprocessen. For et projekt under opførelse er betingelserne ofte anderledes bl.a. afhængig af hvor fremskreden byggeprocessen er. Betaling af mellem 30 – 40% inden underskrivelse af skøde er kutyme, og alle del-betalinger ved nybyggeri er lovmæssigt omfattet af bankgaranti (Escrow account) uden meromkostning for køber.
  • Den endelige overdragelse af ejendommen udføres på et notarkontor indenfor en forud aftalt tidsplan. Ofte sker dette ca. en måned efter underskrivelsen af den private købskontrakt. For et nybygget projekt sker dette først når ibrugtagningsgodkendelsen foreligger.

Prisberegner

I nedenstående oversigt har du mulighed for indtaste salgsprisen, valutakurs og dermed få et godt estimat over den økonomiske konsekvens af købet. De endelige omkostninger foreligger først, når ejendommen er overdraget.

Nybyggeri

Gensalg